دولت کانادا برنامه های مختلفی برای توانمند سازی زنان پاکستان دارد

نماینده کانادا در پاکستان گفت که کانادا برنامه های مختلفی برای توانمندسازی زنان پاکستان دارد. چراکه گنجاندن همه گروه های جامعه مدنی در تصمیم گیری ها، برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است.
این خبر را خانم Wendy Gilmore هنگام گفتگو در باشگاه مادرید و بنیاد Aurat در یک جلسه مجازی در خصوص چشم اندازهای جامعه مدنی در مورد نقشه راه توسعه فراگیر در پاکستان اعلام نمود.
این جلسه مجازی با هدف به اشتراک گذاشتن بهترین روشهای بین المللی و ملی و برجسته کردن استراتژیهای توسعه فراگیر و راههای تقویت توافق بین دولت و سازمانهای غیر دولتی در مورد لزوم اجرای اهداف توسعه پایدار به روشی مشارکتی انجام شد.
خانم Kim Campbell ، نخست وزیر سابق کانادا و عضو باشگاه مادرید نیز تأکید کرد که شمول و گنجاندن همه گروه های جامعه مدنی باید در قلب تصمیم گیری ها باشد.

تاکید فعالان اجتماعی زن بر اهمیت مشارکت زنان پاکستان در تصمیم گیری ها

در ادامه جلسه، خانم ممتاز مغول ، مدیر برنامه های بنیاد زنان، لزوم اصول برابری و عدم تبعیض را در سراسر 17 هدف توسعه پایدار، برجسته کرد.
خانم Aima Mehood ، مدیر اجرایی سازمان زنان کارگر، بر لزوم مشارکت اتحادیه ها و تشکل های کارگری در ورود اجتماعی و اقتصادی کارگران در گروه های پایدار تأکید کرد.
خانم جنت علی، فعال تراجنسیتی نیز گفت قانون حقوق تراجنسیتی ها باید اجرا شود و افراد ترنس باید در این قانون گنجانده شوند. چراکه تنها با مشارکت آنان در انتخابات، برنامه ریزی و تصمیم گیری ها، می توان به شکاف ارتباطی آن ها پایان داد.
ابیا اکرم، مدیرعامل “مجمع ملی زنان” دارای معلولیت نیز بر لزوم همکاری با دولت های محلی و وزارتخانه های ردیف برای گنجاندن مواردی که زنان معلول با آن روبرو هستند در کلیه سیاست ها و قوانین برای تأمین امکانات مناسب و کاهش موانع سیستمی تأکید کرد.
گفتنی است علاوه بر سخنرانان، حدود 80 نماینده از سازمان های مختلف جامعه مدنی، گروه های آسیب پذیر، جوانان، دانشگاه ها و فعالان حقوق اقلیت ها از سراسر پاکستان در این جلسه شرکت کردند.

Sharing the Research!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *