سه شرکت هواپیمایی جدید به زودی در پاکستان راه اندازی می شوند

سه شرکت هواپیمایی جدید از سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان، مجوز لازم را برای شروع عملیات پروازهای داخلی گرفته اند.
هواپیمایی Q-Air ، Fly Jinnah  و Jet Green سه شرکت هواپیمایی جدید هستند که در ماه های آینده فعالیت های داخلی خود را آغاز می کنند.
با توجه به جزئیات، سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان (CAA)، بررسی Q-Airlines و Fly Jinnah را به اتمام رسانده است در حالی که اتمام بررسی Jet Green  نزدیک است.
پس از پایان روند بررسی، CAA  درخواستهای RPT را برای تصویب نهایی به بخش هواپیمایی و سپس به کابینه فدرال ارسال می کند.

افزایش تعداد شرکت های هواپیمایی خصوصی فعال در پاکستان

با اضافه شدن سه شرکت هواپیمایی جدید در پاکستان، تعداد شرکت های هواپیمایی خصوصی فعال در این کشور به شش شرکت هواپیمایی افزایش می یابد.
Airblue ، SereneAir  و AirSial سه خط هواپیمایی خصوصی هستند که در حال حاضر در پاکستان فعال هستند. در حالی که PIA که حامل پرچم ملی است همچنان بزرگترین و قدیمی ترین شرکت هواپیمایی در پاکستان می باشد.
گفتنی است طبق قوانین CAA ، هر شرکت هواپیمایی جدید قبل از واجد شرایط بودن برای انجام عملیات بین المللی، انجام پروازهای داخلی حداقل برای یک سال با سه هواپیما، اجباری است.

Sharing the Research!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *